First Seeds Action Package

500 Actions - $10


500  visitors, followers, likes, comments, youtube subscribers for $10

Please read the package decriptions below carefully and see if this package serves your needs. We don't refund, so think twice before you buy!

Package Description

We have tried to explain and describe our services as clearly as possible so that you have sufficient information before you decide to buy.

Package: A package is the total amount of actions served together. In the above case, 50 followers + 50 comments + 200 likes + 200 RSRs are considered as a package with 500 Actions.

Action: An action is one single action made by an internet user. A follow, a like, a comment, a retweet, a share; all these are examples for an action.

Total Price: A total price is the total amount paid for the total amount of actions in a package. In the above case, total price for this package is $10.

Estimated Delivery Time: An estimated delivery time is the approximate time a package can be delivered. As our services are delivered by real humans, delivery time for a package can be slightly longer or shorter. Therefore we call it "Estimated Delivery Time."

Total Followers: Total followers is the total amount of followers included in a package. In the above case, total followers are 50.

Total Comments: Total comments is the total amount of comments included in a package. In the above case, total comments are 50.

Total Likes: Total likes is the total amount of likes included in a package. In the above case, total likes are 200.

Total RSRs: RSR stands for: Retweets, Shares, Reposts. Total RSRs is the total amount of retweets, shares and reposts included in a package. In the above case, total RSRs are 200.

Total Actions: Total actions is the total amount of actions included in a package. In the above case, amount of total actions is 500.

Single Total Action: A single total action is the total amount of one single action with the same price. In the above case, instead of combined package actions, you can select just one action; for xample, just 500 likes or 500 followers for $10. Single total action excludes comments.

Comment Standards: Needless to say, commenting is a broad term which can easily be misunderstood. In order to be very clear, we have set two standard rules for comments: 1-A comment must have minimum 140 characters or more. 2-Each comment must be unique.

Tavsiye ve Uyarılar

XXXXX:

Dil kurslarımıza katılmayı düşünen öğrenci adaylarımıza, dil eğitimin doğası hakkında bazı hatırlatma ve tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Bir dil kursu, bireysel sıkıntıları dağıtmayı hedefleyen hobi tarzı etkinliklerle karıştırılmamalıdır. Dil eğitiminin yoğun özdisiplin gerektiren meşakkatli bir çalışma olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Bu anlamda, söz konusu 9 aylık sürenin dile giriş niteliğinde bir eğitim olduğunu, dile daha ileri düzeyde hakim olmak, dili rahat ve etkili bir şekilde konuşabilmek için önümüze en az 3-4 yıllık bir süre koymamız gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bir dil kursuna katılırken bu uzun süreci dikkate almak gerekiyor. Eğer bir dili öğrenmek için güçlü nedenlerimiz yoksa, kursun ikinci ayında sıkılıp bırakmamız gayet olası...

Öte yandan, öğrencinin gelişiminde kendi kişisel performansı önemli ölçüde belirleyici olacaktır. Öğretmenin yetkinliği elbette önemlidir ama unutulmamalıdır ki, öğretmen sonuçta sadece bir yol göstericidir, asıl işi yapacak olan öğrencinin kendisidir. O yüzden, haftada 1 defa ve 3 saat olan eğitim süresine ek olarak, öğrencinin de kendi başına en az üç saat çalışması, önerilen çalışma yöntemlerini eksiksiz uygulaması ve ders materyali dışında bireysel okumalarla kendisini beslemesi, hızlı ve nitelikli bir gelişim sağlayacaktır. Dil eğitimini etkileyen tüm bu faktörler iyi planlandığında, sabırlı ve özenli bir çalışmayla birlikte, kursun ilk aylarından itibaren öğrenci alışık olmadığı bir kültür evrenine girecek ve bu yeni dil içindeki macerası ilerledikçe bambaşka bir insan olacaktır...

Yunanca Hakkında

Batı uygarlığının temeli olan Yunanca yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Hint-Avrupa dil grubu içinde kendi başına bir dal oluşturan Yunanca, neredeyse 3500 yıldır yazılı literatüre kaynaklık eden Yunan alfabesiyle yazılmaktadır. Kökenini Fenike alfabesinden alan Yunan alfabesi de, Latin ve Kiril alfabelerinin ortaya çıkmalarına kaynaklık etmiştir. Yunanca, Antik Yunan edebiyatının, felsefesinin dili olmasının yanı sıra, Hıristiyanlığın ve daha geniş anlamda Batı uygarlığının beşiği olmuş, daha sonra ise Bizans İmparatorluğunun resmi dili olmuştur. Yunanca Batı dillerini derinden etkilemiştir; halihazırda İngilizcede 50 bin Yunanca kökenli sözcük olduğu hesaplanmaktadır. Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olan Yunanca, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada ve çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmış Yunan diasporası da dahil olmak üzere, yaklaşık 25 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Anadolu coğrafyasında bir zamanlar Karadeniz kıyıları, Kapadokya, Ege, İstanbul, Marmara ve Trakya bölgelerinde, sayısı yüz binlerle ifade edilen bir nüfus tarafından konuşulan Yunanca, günümüzde yalnızca İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan 2500 Rum vatandaşımız tarafından konuşulmaktadır.